Wielki Czwartek

W czwartkowy wieczór, 18 kwietnia 2019 r., uroczystą Mszą Wieczerzy Pańskiej, rozpoczęło się Święte Triduum Paschalne.  Eucharystia sprawowana w tym szczególnym dniu, przypomina nam i uobecnia  Ostatnią Wieczerzę, kiedy to Pan Jezus, tej nocy, której był wydany, umiłowawszy swoich na świecie do końca, ofiarował Bogu Ojcu pod postaciami chleba i wina swoje ciało i swoją krew, dał je apostołom, aby spożywali a ich następcom w kapłaństwie nakazał, aby nieustannie składali tę ofiarę na jego pamiątkę.

W tym wyjątkowym dniu dziękowaliśmy Bogu za dar Eucharystii i Kapłaństwa ponieważ nie ma Kapłaństwa bez Eucharystii i nie ma Eucharystii bez Kapłaństwa. Modliliśmy się we wspólnocie za kapłanów posługujących w naszej parafii, za obecnego pośród nas ks. Jana z Lwowa, studiującego obecnie na KULu w Lublinie. Przedstawiciele wszystkich grup parafialnych złożyły życzenia Kapłanom. Prosiliśmy także i nowe powołania kapłańskie, aby nie zabrakło robotników w winnicy Pańskiej.

Uroczystej Mszy św. przewodniczył Ks. Prał. Krzysztof Filip, Proboszcz naszej parafii, homilię wygłosił ks. wikariusz Dawid Kowalczyk. Po zakończonej Eucharystii Najświętsze Ciało Chrystusa zostało w procesji przeniesione do ciemnicy przy której rozpoczęło się czuwanie wiernych.

fot. ks. D. Kowalczyk, S. Berenika, Kacper Jagieła
18 kwietnia 2019|