Zakończenie Oktawy Bożego Ciała

W tradycji Kościoła każda oktawa jest czasem kolejnych ośmiu dni (łac. octavus – ósmy) od uroczystości, którą w liturgii świętujemy niczym jeden dzień. Ma to podkreślać wyjątkowy charakter określonej prawdy wiary oraz jej doniosłość dla chrześcijańskiego życia.
Te osiem dni to czas pogłębiania wiary w Jezusa eucharystycznego, umacniania miłości i budowania osobistej więzi z Bogiem ukrytym w Najświętszym Sakramencie. Odbywające się każdego dnia procesje eucharystyczne są wyrazem wiary w tę obecność.
Tradycją związaną z ostatnim dniem tej oktawy jest poświęcanie wianków. Nawiązuje ona do ludzkiej pracy, która ma służyć naszemu uświęcaniu i którą również chcemy zawierzać Bogu. Jest to także dziękczynienie za wszelkie dary i piękno świata, które otrzymujemy z Bożej opatrzności. Pierwsze kwiaty i zioła, które przynosimy do poświęcenia na Eucharystię, wyrażają także prośbę ludu o obfite zbiory oraz ochronę upraw i ludzi przed kataklizmami i nieszczęściem.
W tym dniu błogosławimy także dzieci. Jest to odpowiedź na wezwanie Chrystusa: pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie (Mk 10, 14). Prosimy dla nich o potrzebne łaski, radość życia i miłość, której powinny doświadczać ze strony wszystkich ludzi. Modlimy się też o zachowanie ich od wszelkiego zła oraz by zawsze zachowywały w sercach żywą wiarę w Boga. Szczególnie polecamy dzieci, które niedawno przyjęły I Komunię świętą, prosząc dla nich o wierność wobec Eucharystii. Sami natomiast patrząc na ich prostotę i niewinność, powinniśmy uczyć się takiej samej postawy wobec Boga obecnego w Najświętszym Sakramencie i przypominać sobie słowa Jezusa: zaprawdę powiadam wam, kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego (Mk 10, 15).
W naszej parafii zakończenie oktawy Bożego Ciała rozpoczęła się uroczystą Mszą świętą. Po jej zakończaniu nastąpiła adoracja Najświętszego Sakramentu i procesja eucharystyczna. Na zakończenie odbyło się poświecenie wianków i błogosławieństwo dzieci, które otrzymały słodkie upominki za zaangażowanie i uczestnictwo w czasie całej oktawy.
fot. Maciej Rzeczyca
27 czerwca 2019|