Duszpasterze

Proboszcz:

Ks. Prał. Krzysztof FILIP (od 18.08.1996 r.)

Wikariusz:

Ks. Dawid KOWALCZYK (od 26.08.2018 r.)

Poprzedni Proboszczowie:

 • do 1810. ks. Antoni Kilian
 • 1811. ks. Paweł Rogultz
 • 1812–1838. ks. Antoni Kilian
 • 1838–1873. ks. Feliks Dzidowski
 • 1874–1876. ks. Andrzej Dzikowski
 • 1876–1891. ks. Jan Biega
 • 1891–1892. ks. Jan Niedzielski
 • 1892–1927. ks. Józef Ciasnocha
 • 1927–1936. ks. Roman Penc
 • 1936–1949. ks. Stanisław Kułak
 • 1949–1971. ks. Władysław Rękas
 • 1971–1973. ks. Julian Pleśniak
 • 1973–1996. ks. kan. Władysław Bać

Poprzedni Wikariusze:

 • ks. Grzegorz Rogoz (2016-2018)
 • ks. Janusz Borek (2014-2016)
 • ks. Artur Drozd (2012-2014)
 • ks. Wojciech Kuzar (2009-2012)
 • ks. Łukasz Jastrzębski (2008-2009)
 • ks. Patryk Szymański (2006-2008)
 • ks. Bartłomiej Chłap (2004-2006)
 • ks. Daniel Stankiewicz (2001-2004)