Duszpasterze

Proboszcz:

Ks. Krzysztof FILIP (od 18.08.1996 r.)

Wikariusz:

Ks. Dawid KOWALCZYK (od 26.08.2018 r.)

 

Poprzedni Proboszczowie:

do 1810. ks. Antoni Kilian
1811. ks. Paweł Rogultz
1812–1838. ks. Antoni Kilian
1838–1873. ks. Feliks Dzidowski
1874–1876. ks. Andrzej Dzikowski
1876–1891. ks. Jan Biega
1891–1892. ks. Jan Niedzielski
1892–1927. ks. Józef Ciasnocha
1927–1936. ks. Roman Penc
1936–1949. ks. Stanisław Kułak
1949–1971. ks. Władysław Rękas
1971–1973. ks. Julian Pleśniak
1973–1996. ks. kan. Władysław Bać