RAM

Parafialna Grupa RAM w naszej parafii została założona 06.04.2003 r. staraniem Ks. Daniela Stankiewicza. Od tamtego momentu każdy Wikariusz staje się duchowym opiekunem wspólnoty. Spotkania odbywają się w każdy piątek i rozpoczynają się Mszą Świętą, której śpiew animuje nasze grupa. Następnie ma miejsce spotkanie mające rożny charakter. Nasza grupa RAM podejmuje również liczne inicjatywy w parafii takie jak: organizacja Dnia Papieskiego, Wieczoru Patriotycznego, Jasełek, rozprowadzanie kredy i kadzidła, kolędowanie i inne. Bierzemy udział w życiu diecezjalnym poprzez wyjazdy na Spotkanie Młodych Archidiecezji Przemyskiej, Pielgrzymkę Młodych do Archikatedry. Pogłębiamy swoją więź z Jezusem dzięki uczestnictwu w rekolekcjach organizowanych przez Ruch Apostolstwa Młodzieży w czasie ferii zimowych oraz wakacji „Wakacje z Bogiem”. Cieszymy się ponadto z faktu, że w bieżącym roku dwie dziewczyny z naszej wspólnoty Gabriela i Karolina rozpoczęły Studium Animatora RAM w Przemyślu.

Osoby które ukończyły 13 rok życia zapraszamy do włączenia się do naszej wspólnoty.

Facebook

WSPÓLNOTA – RAM Gniewczyna Łańcucka 22.09.2018

WSPÓLNOTA – RAM Gniewczyna Łańcucka 22.09.2018

Opublikowany przez RAM Gniewczyna Sobota, 22 września 2018