Instalacja Ks. Prał. Krzystofa Filipa w Przeworskiej Kapitule Kolegiackiej

W Bazylice Bożego Grobu w Przeworsku miała miejsce instalacja nowych Kanoników Przeworskiej Kapituły Kolegiackiej w gronie których znalazł się nasz Ks. Proboszcz Krzysztof Filip. Uroczystości przewodniczył Ks. Prał. dr Stanisław Haręzga, Prepozyt, który w wygłoszonej homilii przypomniał o trosce i gorliwości w szerzeniu Bożego Słowa, spoczywającej przede wszystkim na Przeworskiej Kapitule. Ks. Proboszczowi gratulujemy wyróżnienia i życzymy obfitości Bożych darów w głoszeniu Słowa Bożego.

28 czerwca 2019|