Apostolstwo Dobrej Śmierci

Od 2005 r. w naszej parafii istnieje Stowarzyszenie Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci nazwane Apostolstwem Dobrej Śmierci. Zaufanie i zawierzenie się Bogu oraz polecenie się opiece Maryi na ostatnią godzinę – to cechy, które pielęgnowane są wśród członków Stowarzyszenia.

Zelatorką i inicjatorką Stowarzyszenia jest Maria Szewczyk, opiekunem ks. Proboszcz Krzysztof Filip, zaś główną opiekę nad Apostolstwem w całej Polsce sprawują Misjonarze Świętej Rodziny z Górki Klasztornej.

Nasza grupa liczy 140 osób z których 13 jest już po drugiej stronie życia.

Członkowie ADS spotykają się regularnie w ostatnią środę miesiąca: odmawiają różaniec do siedmiu Boleści Matki Bożej a następnie uczestniczą we Mszy świętej odprawianej w intencji żyjących i zmarłych członków Stowarzyszenia.

Dość spora grupa członków Apostolstwa podjęcła się dozgonnej modlitwy w intencji kałanów tworząc tzw. margaretki. Tą modlitwą zostało objętych 9 księży.

W lutym 2013 r. 45 osób z ADS przystąpiło do Krucjaty Różańcowej w intencji Ojczyzny.

Członkowie biorą udział w Regionalnych Dniach Skupienia oraz rekolekcjach organizowanych rzez Misjonarz Górki Klasztornej dla ADS z Podkarpacia. Zostały zorganizowane dwie pielgrzymki do najstarszego w Polsce Sanktuarium Maryjnego w Górce Klasztornej, gdzie mieści się główna siedziba ADS.

69 osób prenumeruje kwartalnik „Nadzieja i Życie”, który umacnia więź pomiędzy stowarzyszeniami w całym kraju i pozwala pogłębić pobożność maryjną.

Tradycją stało się, że:

  • członkowie w czasie comiesięcznych Mszy św. w intencji ADS czytają Słowo Bożę, śpiewają psalmy, przedstawiają modlitwę wiernych;
  • wykonują winiec adwentowy jako dekoracja w kościele;
  • w styczniu organizują spotkanie opłatkowe.

Spotkanie opłatkowe 2020

Spotkanie opłatkowe 2019