I Komunia

W zakresie przygotowania do pełnego uczestnictwa we Mszy świętej przypomina się o obowiązku przestrzegania w tym zakresie norm Synodu Archidiecezji Przemyskiej (statuty 273, 347 oraz Instrukcja z Aneksu 27).

Każda parafia Archidiecezji organizuje i prowadzi katechezę parafialną dla dzieci, aby ich przygotować do świadomego, pełnego i aktywnego uczestnictwa we Mszy świętej i owocnego korzystania z sakramentu pokuty.
Pierwsza spowiedź i pierwsze pełne uczestnictwo we Mszy św. winna mieć miejsce zasadniczo we własnej parafii, która jest po rodzinie podstawowym środowiskiem rozwoju wiary. Tę zasadę należy corocznie (we wrześniu) przypominać, wiernym w ogłoszeniach parafialnych. Duszpasterze nie sugerują rodzicom, możliwości dostania zezwolenia od własnego proboszcza, na celebrację tych sakramentów poza parafią, aby wzajemnie nie utrudniać sobie pracy duszpasterskiej i nie przyczyniać się do osłabiania więzi wiernych z własną parafią.

Gdyby zachodziła konieczność, dla uzasadnionych racji, aby uroczystość I Komunijna odbywała się poza parafią, ksiądz proboszcz po wysłuchaniu argumentów rodziców i przeprowadzeniu duszpasterskiej rozmowy, udziela pisemnego pozwolenia na samą tylko uroczystość. Natomiast przygotowanie dzieci do I spowiedzi i Komunii powinno odbywać się we własnej parafii.
Każda parafia prowadzi spotkania katechetyczno – formacyjne dla dzieci i ich rodziców.

Zadania rodziców dzieci przygotowujących się do I spowiedzi i Komunii św.:

 • wspólna wieczorna modlitwa rodziców z dzieckiem i za dziecko;
 • systematyczne uczestnictwo wraz z dzieckiem w niedzielnych i świątecznych mszach świętych;
 • kierowanie się w życiu codziennym zasadami dekalogu;
 • rozmowa z dzieckiem na tematy podejmowane podczas katechez;
 • pomoc w opanowaniu podstawowych modlitw i zrozumieniu niezbędnych treści związanych z sakramentem pokuty i Eucharystii;
 • pomoc dziecku w rozwoju moralnym, aby normy moralne znało i zachowywało z wewnętrznego przekonania a nie tylko ze względu na rodziców i otoczenie; – codzienne świadectwo życia z wiary;
 • wychowywanie do życia w prawdzie i miłości;
 • troska o sprzyjający klimat dla harmonijnego rozwoju dziecka.

Przygotowanie do I Komunii Świętej w roku formacyjnym 2020/21

Terminarz przygotowań do I Komunii Świętej[1]

 • 7 października (środa) – wprowadzenie do modlitwy różańcowej oraz błogosławieństwo różańców (Msza św. wieczorna)
 • 8 grudnia (wtorek) – zawierzenie Maryi Niepokalanej – nałożenie medalików (Msza św. wieczorna)
 • 21 lutego (I Niedziela Wielkiego Postu – 915) – wprowadzenie w modlitwę – książeczki
 • 11 kwietnia (Niedziela Miłosierdzia Bożego – 915) – odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych
 • 14 maja (piątek) – celebracja Sakramentu Pokuty i Pojednania przed I Komunią Świętą
 • 16 maja – I Komunia Święta
 • 17 – 23 maja – Biały Tydzień (dzieci uczestniczą w nabożeństwach majowych w strojach z I Komunii)
 • 17 maja – przyrzeczenia abstynenckie

[1] Podane terminy są orientacyjne i mogą ulec zmianie!!!