Nowi Animatorzy RAM!

Wyrażamy naszą radość z faktu, że po rocznej formacji na Studium Animatora RAM w Przemyślu nasze parafianki Gabriela Maciałek, Karolina Podolec i Członkowie naszej parafialnej grupy RAM z parafii Budy Łańcuckie – Damian Nowosada i z parafii Tryńcza – Emilia Wojtyna dziś otrzymali błogosławieństwo i Krzyż Animatorski z rąk Ks. Abpa Adama Szala i stali się Animatorami. Od dziś mogą posługiwać w czasie rekolekcji z dziećmi i młodzieżą. Gratulujemy również Weronice Konieczny, która otrzymała tytuł Moderatora Świeckiego dający mandat do organizacji i koordynowania przebiegu całości rekolekcji.

Naszym Animatorom i Moderatorce życzymy gorliwości, wytrwałości i Bożego błogosławieństwa w posłudze apostolskiej.

7 września 2019|