Uroczystość Ciała i Krwi Chrystusa

Dziś w całym Kościele obchodzimy Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Kościół od samego początku głosił wiarę w realną obecność Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Chrystus ustanowił Najświętszy Sakrament przy Ostatniej Wieczerzy. Opisali to trzej Ewangeliści: Mateusz, Marek i Łukasz oraz i św. Paweł Apostoł. Prawdziwa i rzeczywista obecność Jezusa Chrystusa pod postaciami chleba i wina opiera się według nauki Kościoła na słowie Jezusa: “To jest Ciało moje … To jest krew moja” (Mk 14,22.24).

Katechizm Kościoła Katolickiego mówi, iż “sposób obecności Chrystusa pod postaciami eucharystycznymi jest wyjątkowy… W Najświętszym Sakramencie Eucharystii są zawarte prawdziwie, rzeczywiście i substancjalnie Ciało i Krew wraz z duszą i Bóstwem Pana naszego Jezusa Chrystusa, a więc cały Chrystus.” (KKK 1374).

W naszej parafii uroczystej Mszy Świętej przewodniczył Ks. wikariusz Dawid, homilię wygłosił Ks. Prał. Proboszcz Krzysztof Filip wskazując na realną obecność Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Niech dzisiejsza uroczystość będzie dla nas wszystkich okazją do dziękczynienia Bogu za dar Eucharystii, za Jego obecność pośród nas, ale także wynagrodzeniem za wszelkie akty profanacji jakie dziś nasilają się nawet w naszej ojczyźnie. Niech nasza manifestacja wiary wyrażona przez obecność na Mszy świętej i procesji pokaże naszą miłość do Boga i pragnienie, że „My chcemy Boga!”.

Dziękujemy za przygotowanie dzisiejszej uroczystości. Rodzinom przygotowującym Ołtarze, Strażakom, Pocztom sztandarowym, Liturgicznej Służbie Ołtarza, wszystkim dzieciom, młodzieży, harcerzom, Panią niosącym figury, świece, Panom niosącym baldachim, chorągwie, wszystkim obecnym. Niech Pan Wam błogosławi.

fot. Maciej Rzeczyca
20 czerwca 2019|