Kapliczki i krzyże

Gniewczyna Łańcucka


Gniewczyna Łańcucka – Nowa Wieś


Zawisłocze Małe


Gniewczyna Tryniecka


Zmysłówka i Zawisłocze Duże


Poręby


Zakręcie


Nowe Osiedle


Wólka Małkowa