Aktualności

RAM – Psalm 91

Ku pokrzepieniu naszych serc i nabraniu ufności oraz pokoju płynącego z Słowa Bożego. Posłuchajmy! https://www.youtube.com/watch?v=hr8TU3VLIZI

27 marca 2020|

Zarządzenie Metropolity Przemyskiego z 25 marca 2020 r.

Przemyśl, 25 marca 2020 r., L.dz. 462/021/2020 Drodzy Kapłani, Czcigodni Diecezjanie! W duchu odpowiedzialności za wszystkich wiernych, zarówno tych, którzy z racji na wypełnianie obowiązków zawodowych służą innym i podejmują zleconą im pracę, jak i tych, którzy ze względu na wprowadzone od 25 marca br. nowe regulacje pozostają w domach rodzinnych, zobowiązuję wszystkich kapłanów do bezwzględnego przestrzegania zasad mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się epidemii. [...]

25 marca 2020|

W łączności z Ojcem Świętym

Zapraszamy do modlitwy Anioł Pański w łączności z Ojcem Świętym Franciszkiem. Transmisja z kościoła w Gniewczynie Łańcuckiej o godz. 12.00 na stronie internetowej parafii lub na Facebook'u na profilu ks. Dawida link

25 marca 2020|

#BOHATER Z RÓŻAŃCEM

 Okryje cię swymi piórami i schronisz się pod Jego skrzydła: Jego wierność to puklerz i tarcza.  W nocy nie ulękniesz się strachu ani za dnia - lecącej strzały,  ani zarazy, co idzie w mroku, ni moru, co niszczy w południe.  Choć tysiąc padnie u twego boku, a dziesięć tysięcy po [...]

16 marca 2020|