Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP w naszej wspólnocie parafialnej miała wyjątkowy charakter. Uroczystszej Mszy świętej o godz. 10.30 przewodniczył Ks. Biskup Marian Rojek, biskup diecezji zamojsko-lubaczowskiej. Po wygłoszonej homilii Ksiądz Biskup poświęcił medaliki Maryi Niepokalanej i wręczył dzieciom klasy III przygotowującym się do I Komunii i Spowiedzi świętej. Niech Niepokalana ma w swojej opiece dzieci i ich rodziny.

Papież Pius IX w 1854 r. w bulli „Ineffabilis Deus” (Niewyrażalny Bóg) ogłaszając dogmat o Niepokalanym Poczęciu napisał: „Powagą Pana Naszego Jezusa Chrystusa, świętych Apostołów Piotra i Pawła oraz Naszą ogłaszamy, orzekamy i określamy, że nauka, która utrzymuje, iż Najświętsza Maryja Panna od pierwszej chwili swego poczęcia – mocą szczególnej łaski i przywileju wszechmocnego Boga, mocą przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego – została zachowana nietknięta od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego, jest prawdą przez Boga objawioną i dlatego wszyscy wierni powinni w nią wytrwale i bez wahania wierzyć”.

fot. Dawid Płaza
8 grudnia 2018|