Pielgrzymka Róż Żywego Różańca

W sobotę, 28 września 2019 r., nasi parafianie wraz z księdzem Proboszczem wzięli udział w Pielgrzymce Róż Żywego Różańca do Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krośnie. Podczas tego spotkania pielgrzymi, realizując program duszpasterski, odkrywali różaniec jako owoc tchnienia Ducha Świętego.

Na placu przy Sanktuarium w godzinach porannych gromadziły się, przybywający z różnych stron Archidiecezji Przemyskiej, wspólnoty członków Róż Żywego Różańca. O godz. 9.30 nastąpiło zawiązanie wspólnoty, a następnie została wygłoszona katecheza.

Ks. Jan Smoła, diecezjalny duszpasterz Róż Żywego Różańca i ks. Marian Bocho, proboszcz jarosławskiej Kolegiaty podczas katechezy ukazali piękno duchowości modlitwy tajemnicami różańcowymi. Odkrycie tego bogactwa domaga się posiadania wyjątkowych trzech kluczy: pierwszego klucza, który otwiera przestrzeń modlitwy, drugiego klucza, który otwiera przestrzeń wtajemniczenia i w końcu trzeciego klucza, który otwiera przestrzeń cnót.

Pielgrzymi wezwani do pielęgnacji cnót, w kolejnym punkcie spotkania zostali zaproszeni do tajemniczych ogrodów różańcowych:
– ogród radości (cnoty tajemnic radosnych),
– ogród światła (cnoty tajemnic światła),
– ogród boleści (cnoty tajemnic bolesnych),
– ogród chwały (cnoty tajemnic chwalebnych),
aby tam podczas modlitwy upraszać łask potrzebnych dla rozwoju cnót w życiu chrześcijańskim.

Zwieńczeniem spotkania była Eucharystia sprawowana pod przewodnictwem bpa Stanisława Jamrozka, biskupa pomocniczego Archidiecezji Przemyskiej w koncelebrze wielu kapłanów przybyłych na spotkanie wraz z wiernymi zaangażowanymi w modlitwę różańcową.

Relacja Radia FARA

źródło: radio Fara
28 września 2019|