DROGA KRZYŻOWA JAGIEŁŁA – GNIEWCZYNA

14 kwietnia, w Niedzielę Palmową mieszkańcy naszej parafii i okolic wzięli udział w Drodze Krzyżowej zawierającej elementy Misterium Pańskiego. Nabożeństwo odbyło się na trasie Jageiłła – Gniewczyna (ok. 7 km) i zakończyło się przy kościele parafialnym w Gniewczynie Łańcuckiej. Dziękujemy Organizatorom za przygotowanie tego pięknego wydarzenia i manifestacji naszej wiary. Ufamy, że udział w nabożeństwie był dla każdego duchowym przeżyciem i okazją do podziękowania Bogu za wielki dar odkupienia dokonanego na krzyżu.

14 kwietnia 2019|