Rezurekcja

Chrystus zmartwychwstał! to radosna nowina, która  od samego rana rozbrzmiewa w sercach i na ustach wszystkich wierzących. Na wzór Marii Magdaleny wczesnym rankiem udaliśmy się do grobu i zobaczyliśmy pusty grób. Nie ma Jezusa – zmartwychwstał!.

Uroczystej Mszy świętej i procesji rezurekcyjnej przewodniczył i homilię wygłosił ks. Jan Chodonowycz z diec. lwowskiej, student KUL. Jak każdego roku w naszej parafii piękną oprawę Mszy świętej zapewniają Turki z Gniewczyny Łańcuckiej i Trynieckiej wraz z orkiestrą.

Niech radość z faktu Zmartwychwstania Pańskiego przenika nasze serca.

fot. Kacper Jagieła, Dawid Płaza
21 kwietnia 2019|