Nagroda dla naszego RAMu

W pierwszą sobotę września odbył się Dzień Wspólnoty RAM w Przemyślu. Dla naszej grupy był on wyjątkowy z racji przyznania nam przez Radę RAM statuetki Apostolos za aktywną działalność naszej wspólnoty. Statuetkę za wyjątkowy wkład w tworzenie Ruchu Apostolstwa Młodzieży w naszej diecezji otrzymał Pan Wójt Gminy Tryńcza Ryszard Jędruch, Mod. Weronika Konieczny oraz Ks. Dawid Kowalczyk.
Nasza grupa bardzo cieszy się z faktu, że nasi członkowie Dawid Płaza oraz Kacper Jagieła zostali animatorami RAM.
Gratulujemy i życzymy zapału do pracy apostolskiej.
8 września 2020|