Odpust ku czci św. Izydora

Od wielu lat św. Izydor cieszy się kultem w naszej parafii dlatego 10 maja przeżywaliśmy odpust ku jego czci. Homilię wygłosił Ks. Proboszcz. Po Mszy św. miała miejsce adoracja eucharystyczna z uroczystym błogosławieństwem.

Módlmy się przez wstawiennictwo naszego świętego Patrona o urodzaje, błogosławieństwo Boże dla rolników i ustrzeżenie od klęsk żywiołowych.

fot. Kacper Jagieła
10 maja 2020|