Triduum Paschalne – relacja

Wielki Czwartek

W czwartkowy wieczór, 9 kwietnia 2020 r., Mszą Wieczerzy Pańskiej, rozpoczęło się Święte Triduum Paschalne. Tegoroczne obchody Świąt Paschalnych są inne niż dotychczas, przez wzgląd na trwającą epidemię sprawowane są w zasadzie bez udziału wiernych.

Eucharystia celebrowana w tym szczególnym dniu, przypomina nam i uobecnia  Ostatnią Wieczerzę. Pan Jezus, tej nocy, której był wydany, ” umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował” i ofiarował Bogu Ojcu pod postaciami chleba i wina swoje Ciało i swoją Krew. Apostołom dał nakaz, aby je spożywali i nieustannie składali tę Ofiarę na Jego pamiątkę.

W tym wyjątkowym dniu dziękowaliśmy Bogu za dar Eucharystii i Kapłaństwa ponieważ nie ma Kapłaństwa bez Eucharystii a Eucharystii bez Kapłaństwa. Modliliśmy się za kapłanów posługujących w naszej parafii, nowe powołania kapłańskie, aby nie zabrakło robotników w winnicy Pańskiej.

Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił Ks. Prał. Krzysztof Filip, Proboszcz naszej parafii. Eucharystie sprawowali również księża posługujący w naszej parafii: ks. Dawid Kowalczyk – wikariusz, ks. Kazimierz Stawarz, ks. prał. Bolesław Pilek. Po zakończonej Eucharystii Najświętsze Ciało Chrystusa zostało  przeniesione do ciemnicy przy której rozpoczęło się czuwanie wiernych.

Życzenia młodzieży z RAMu dla Kapłanów 

Wielki Piątek

Wielki Piątek jest dniem, w którym Kościół w sposób szczególny celebruje Tajemnicę męki i śmierci Jezusa. Cierpiąc i umierając na krzyżu, Syn Boży okazał bezgraniczną miłość Boga do człowieka i wysłużył ludziom wieczne zbawienie. Wierzący poprzez wybitnie pokutny charakter tego dnia są wezwani do jednoczenia się z cierpiącym Zbawicielem, który na drzewie krzyża przelał swoją Najdroższą Krew. W tym dniu Kościół nie sprawuje Eucharystii, a jedynie Liturgię Godzin i Liturgię Męki Pańskiej.

We wspólnocie parafialnej Liturgię Męki Pańskiej rozpoczęliśmy o godz. 18:00, której przewodniczył i homilię wygłosił ks. Dawid, wikariusz. Po jej zakończeniu Najświętszy Sakrament został przeniesiony do Grobu Pańskiego przy, którym rozpoczęło się czuwanie wiernych.

Wigilia Paschalna

„W Wielką Sobotę, po zapadnięciu zmroku, rozpoczyna się w liturgii świętowanie największego wydarzenia w dziejach świata – Zmartwychwstania Chrystusa. Dokonuje się to przez sprawowanie bardzo uroczystej liturgii Wigilii Paschalnej, która jest centralnym, najważniejszym momentem celebracji Triduum Paschalnego i należy już do Niedzieli Zmartwychwstania. „

W naszym parafialnym kościele Liturgię Wigilii Paschalnej rozpoczęliśmy o godz. 18:00 pod przewodnictwem ks. Dawida Kowalczyka, wikariusza. W celebracji wzięli udział: ks. prał. Krzysztof Filip, proboszcz, ks. Kazimierz Stawarz i ks. prał. Bolesław Pilek. Ze względu na trwającą epidemię liturgia odbyła się w gronie kapłanów, asysty i kilku i wiernych. Niech radość z faktu zmartwychwstania Pana przenika nasze serca!

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

Chrystus zmartwychwstał! to radosna nowina, która  od samego rana rozbrzmiewa w sercach i na ustach wszystkich wierzących. Na wzór Marii Magdaleny wczesnym rankiem udaliśmy się do grobu i zobaczyliśmy pusty grób. Nie ma Jezusa – zmartwychwstał!.

Mszy świętej rezurekcyjnej przewodniczył ks. proboszcz Krzysztof Filip, homilię wygłosił ks. Dawid. Tegoroczne obchody zmartwychwstania Pańskiego z racji epidemii były pozbawione pięknej oprawy Turków z Gniewczyny Łańcuckiej i Trynieckiej oraz orkiestry. Niech to doświadczenie nie przysłoni nam radości z faktu zmartwychwstania Jezusa a pozwoli jeszcze bardziej pogłębić naszą więź z Panem. Módlmy się, aby Bóg miał nas w swojej opiece byśmy za rok hucznie, wedle gniewczyńskiej pięknej tradycji przeżywali radość zmartwychwstania.

9 kwietnia 2020|