Zakończenie oktawy Bożego Ciała

W tradycji Kościoła każda oktawa jest czasem kolejnych ośmiu dni (łac. octavus – ósmy) od uroczystości, którą w liturgii świętujemy niczym jeden dzień. Ma to podkreślać wyjątkowy charakter określonej prawdy wiary oraz jej doniosłość dla chrześcijańskiego życia.

Te osiem dni to czas pogłębiania wiary w Jezusa eucharystycznego, umacniania miłości i budowania osobistej więzi z Bogiem ukrytym w Najświętszym Sakramencie. Odbywające się każdego dnia procesje eucharystyczne są wyrazem wiary w tę obecność.

Tradycją związaną z ostatnim dniem tej oktawy jest poświęcanie wianków. Nawiązuje ona do ludzkiej pracy, która ma służyć naszemu uświęcaniu i którą również chcemy zawierzać Bogu. Jest to także dziękczynienie za wszelkie dary i piękno świata, które otrzymujemy z Bożej opatrzności. Pierwsze kwiaty i zioła, które przynosimy do poświęcenia na Eucharystię, wyrażają także prośbę ludu o obfite zbiory oraz ochronę upraw i ludzi przed kataklizmami i nieszczęściem.

W tym dniu błogosławimy także dzieci. Jest to odpowiedź na wezwanie Chrystusa: pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie (Mk 10, 14). Prosimy dla nich o potrzebne łaski, radość życia i miłość, której powinny doświadczać ze strony wszystkich ludzi. Modlimy się też o zachowanie ich od wszelkiego zła oraz by zawsze zachowywały w sercach żywą wiarę w Boga. Szczególnie polecamy dzieci, które niedawno przyjęły I Komunię świętą, prosząc dla nich o wierność wobec Eucharystii. Sami natomiast patrząc na ich prostotę i niewinność, powinniśmy uczyć się takiej samej postawy wobec Boga obecnego w Najświętszym Sakramencie i przypominać sobie słowa Jezusa: zaprawdę powiadam wam, kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego (Mk 10, 15).

W naszej parafii zakończenie oktawy Bożego Ciała rozpoczęła się godzinną adoracją Najświętszego Sakramentu następnie miała miejsce  uroczysta Msza święta pod przewodnictwem Ks. Bpa Mariana Rojka, który skierował do zgromadzonych wiernych słowo. Po jej zakończaniu nastąpiła procesja eucharystyczna, poświecenie wianków i błogosławieństwo dzieci, które otrzymały słodkie upominki za zaangażowanie i uczestnictwo w czasie całej oktawy.

Niech nasz udział w pięknych obchodach Bożego Ciała przyczyni się do umocnienia naszej wiary w realną obecność Jezusa w Eucharystii.
fot. Kacper Jagieła
18 czerwca 2020|