Majówka przy kapliczkach

Pięknym i bardzo starym zwyczajem w naszej parafii jest codzienne śpiewanie pieśni maryjnych przy kapliczkach umieszczonych w różnych miejscach na terenie całej parafii. To wyraz miłości ku naszej Matce Maryi. W spotkaniach przy kapliczkach biorą udział  pobliscy mieszkańcy a także również młodzież z RAMu dwa razy w tygodniu przy różnych kapliczkach. Zachęcamy do licznego udziału w spotkaniach przy Maryi, aby oddać Jej cześć i prosić Ją o potrzebne łaski. Niech Maryja otoczy swoją opieką całą naszą parafię.

14 maja 2019|