100 lat!

09.02.1920 r. na świat przyszła nasza parafianka Maria Brud. Dzisiaj w 100 rocznicę jej urodzin wraz z rodziną, przyjaciółmi, wspólnotą parafialną, przedstawicielami władz samorządowych w czasie Eucharystii dziękowaliśmy Bogu za dar jej życia i przykład żywej wiary. W dniu swoich urodzin przypominała, że należy „mocno wierzyć i nieustannie odmawiać różaniec”, który nie wypuszcza z rąk.

„Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” J 3,16

Życzymy Pani Marii, aby każdego dnia doświadczała Bożej pomocy i łaski, a po trudach ziemskiego życia zanurzonego w Bogu otrzymała nagrodę życia wiecznego. „100 lato to za mało…” dlatego życzymy wieczności z Bogiem.

9 lutego 2020|