#BOHATER Z RÓŻAŃCEM

 Okryje cię swymi piórami
i schronisz się pod Jego skrzydła:
Jego wierność to puklerz i tarcza.
 W nocy nie ulękniesz się strachu
ani za dnia – lecącej strzały,
 ani zarazy, co idzie w mroku,
ni moru, co niszczy w południe.
 Choć tysiąc padnie u twego boku,
a dziesięć tysięcy po twojej prawicy:
ciebie to nie spotka.

Ps 91,4-7

 

„ufając Bożej Opatrzności, rozpamiętując wielkie dzieła i interwencje Boga, których niemało zapisały karty naszej narodowej historii – a których nie zapominamy, pouczeni świadectwem wiary praojców – zachęcam do podjęcia w naszych parafiach i domach rodzinnych modlitwy błagalnej w trudnych dla nas chwilach: niepokojów społecznych, zagrożeń ideologicznych, prowokacji medialnych, profanacji Najświętszego Sakramentu, niszczących nasz Naród sporów oraz grożących epidemii.” – Abp. Adam Szal, Komunikat z 8 marca 2020 r. 

Ożywieni zachętą naszego Metropolity Abpa Adama Szala, szukając pomocy, wparcia i ratunku u naszego Ojca Niebieskiego powtarzając za św. Piotrem:

«Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. A myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Świętym Boga” J 6, 68-69

pragniemy każdego dnia poświęcić czas i ofiarować Ojcu Niebieskiemu przez ręce Niepokalanej naszej Matki Maryi naszą miłość jako przebłaganie za nasze grzechy i całego świata. Jednocześnie prosząc o zaprzestanie narastającej epidemii i innych zagrożeń jakie czyhają na nasze życie doczesne i wieczne. Zapraszamy wszystkich, zwłaszcza naszych parafian do wspólnej modlitwy. Każdego dnia po zakończonej Mszy św. o godz. 17.00 odbędzie się nabożeństwo przebłagalne przed Najświętszym Sakramentem wraz z modlitwą różańcową (czwartek i piątek rozpoczęcie nabożeństwa o godz. 16.00) Twórzmy jedną rodzinę Kościoła połączoną modlitwą. Niech nasze domy staną się Domowym Kościołem połączonym duchem wiary i miłości do Boga. Możemy skorzystać przy tym z naszej transmisji internetowej. 

Zachęcamy również do osobistej modlitwy trwając przed Jezusem utajonym w Najświętszym Sakramencie. Kościół otwarty jest w godz. 6.30 – 18.00 (wejście boczne).

Niech słowa psalmu 91 dodają nam otuchy i wiary – Bóg jest z nami!:

 Kto przebywa w pieczy Najwyższego
i w cieniu Wszechmocnego mieszka,
mówi do Pana: «Ucieczko moja i Twierdzo,
mój Boże, któremu ufam».
Bo On sam cię wyzwoli
z sideł myśliwego
i od zgubnego słowa.
Okryje cię swymi piórami
i schronisz się pod Jego skrzydła:
Jego wierność to puklerz i tarcza.
W nocy nie ulękniesz się strachu
ani za dnia – lecącej strzały,
ani zarazy, co idzie w mroku,
ni moru, co niszczy w południe.
Choć tysiąc padnie u twego boku,
a dziesięć tysięcy po twojej prawicy:
ciebie to nie spotka.
Ty ujrzysz na własne oczy:
będziesz widział odpłatę daną grzesznikom.
Albowiem Pan jest twoją ucieczką,
jako obrońcę wziąłeś sobie Najwyższego.
Niedola nie przystąpi do ciebie,
a cios nie spotka twojego namiotu,
bo swoim aniołom dał rozkaz o tobie,
aby cię strzegli na wszystkich twych drogach.
Na rękach będą cię nosili,
abyś nie uraził swej stopy o kamień.
Będziesz stąpał po wężach i żmijach,
a lwa i smoka będziesz mógł podeptać.
Ja go wybawię, bo przylgnął do Mnie;
osłonię go, bo uznał moje imię.
Będzie Mnie wzywał, a Ja go wysłucham
i będę z nim w utrapieniu,
wyzwolę go i sławą obdarzę.
Nasycę go długim życiem
i ukażę mu moje zbawienie.

 

 

 

16 marca 2020|